OZNAM – JARNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia, milí žiaci !

V termíne od 01.03.2021 – 05.03.2021 budú jarné prázdniny. Počas tohto týždňa nebudú pre žiakov zadávané domáce úlohy.

Upozorňujeme rodičov, že pri návrate dieťaťa do školy po prázdninách je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a  zákonný zástupca žiaka mladšieho ako 10 rokov je povinný predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste na Covid 19, nie starší ako 7 dní.

Zároveň pripomíname rodičom žiakov II. stupňa, aby sledovali oznamy na web stránke školy a v médiách, týkajúce sa nástupu, alebo pokračujúceho dištančného vzdelávania žiakov po skončení jarných prázdnin. Ak žiaci nastúpia do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa testom nie starším ako 7 dní.

Mgr. J. Kotrusová, RŠ