VYV – 6.B, 9.B

6.B –

Vymysli tradičné spôsoby remeselnej výroby. Starodávne zvyky a novodobé zvyky. Čo je cech. Zástava a znak cechu. výtvarné reakcie na tradičné formy (architektúry odevov, jedál, zvykov…). Pomáhajte si učebnicou.
Cech je združenie remeselníkov, majstrov, priemyselný podnik, združenie niekoľkých dielní.
 
9.B
Prosím Vás, ešte mi chýbajú Vaše práce ohľadom dizajnu Vašej stránky, pošlite mi!!!