VYV – 6.B, 9.A

6.B Vytvoriť symboliku farieb. Aké pocity vytvárajú jednotlivé farebné tóny a tvary. Ohmatať predmet, prekresliť pocity z neho.
9.A Umenie rozmýšľať o výtvarnom diele, pokúsiť sa opísať dojem, premyslieť si, aké pocity vyvolávajú farby.