PRM – 7., 8., 9. roč.

PRM 7.ročník: 

1. Riešte pracovný list – príloha: 7. AB PRM Kombinatorika

Riešenia úloh poslať do 16.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com   

7._AB_PRM_Kombinatorika

PRM 8. ročník:

 

2. Riešiť pracovný list: 8.A PRM PL – kruh, kružnica

Úlohy odfotiť  a poslať do 16.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com

8.A_PRM_PL_-_kruh,_kruznica

PRM 9. ročník:

 

1. Riešte úlohy z príloh: 9.AB PRM Príprava na prijímacie skúšky.

Riešenia úloh poslať do 16.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com   

9.AB_PRM_Priprava_na_prijimacie_skusky