PRM – 7., 8., 9. roč.

PRM 7.ročník: 

1. Riešte pracovný list na opakovanie – príloha: 7. AB PRM Pomer,_úmernosť,_mierka_mapy

Riešenia úloh poslať do 9.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com  

7._AB_PRM_Pomer,_umernost,_mierka_mapy

PRM 8. ročník:

1. Skontrolovať úlohu z minulého týždňa: 8.A hranoly opakovanie výsledky

2. Riešiť pracovný list: 8. A PRM PL str. 113 hranoly

Úlohy odfotiť  a poslať do 9.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com

8.A_hranoly_opakovanie_vysledky

PRM 9. ročník:

1. Riešte úlohy z príloh: 9. AB PRM Príprava na testovanie 9 – úlohy, 9. AB PRM Príprava na testovanie 9 – úlohy (1)

Riešenia úloh poslať do 9.04.2021 na mail: uciteljk@gmail.com  

9._AB_PRM_Priprava_na_testovanie_9_-_ulohy 9._AB_PRM_Priprava_na_testovanie_9_-_ulohy_(1)