PRM – 7.,8.,9. roč.

PRM 7.ročník: 

1. Riešte pracovný list na pomer – príloha: 7. AB PRM Pomer PL

Úlohy odfotiť  a poslať na mail do  26.02.2021uciteljk@gmail.com

7._AB_PRM_Pomer_PL

PRM 8. ročník:

 

1. Riešte pracovný list na hranoly – príloha:  8. A PRM Hranol — PL

Úlohy odfotiť  a poslať do 26.02.2021 na mail: uciteljk@gmail.com

8._A_PRM_Hranol__–_PL

PRM 9. ročník:

 

1. Riešiť test č. 14 z príloh: 9. AB PRM TEST č. 14 časť 1.,  2., a 3.,  výsledky si môžete skontrolovať z prílohy9. AB PRM výsledky testu č. 13.

   Výsledky úloh poslať do 26.02.2021 na mail: uciteljk@gmail.com