PRI – 4.A

Prírodoveda

-poznámky si prepísať do zošita a naučiť sa ich:

 

Prírodné spoločenstvá

Rastliny, živočíchy a huby, ktoré potrebujú podobné životné podmienky, vytvárajú prírodné spoločenstvá.

Rozoznávame tieto prírodné spoločenstvá:

-lesné spoločenstvo – životným prostredím je les

-spoločenstvo lúk – životným prostredím sú lúky

-spoločenstvo polí – životným prostredím sú polia

-vodné spoločenstvo – životným prostredím je voda.