MAT, GEO – 5. roč.

5.AB MAT
PZ str. 96 – 101
vypracované odfotiť a poslať na email marta.frajkova@gmail.com
 
5.AB GEO
str. 60 Krajiny studeného podnebného pásma
prečítať, napísať poznámky Zapamätajte si + text:
 
Tundry – chladné podnebie, studené zimy, krátke leta, nedostatok zrážok.
Rastliny: machy a lišajníky. Živočíchy: soby, polárne líšky a zajace, pižmone.
Pôdy sú neúrodné.
 
Polárne krajiny – chladné podnebie so striedaním polárnych dní a nocí. Žiju tu medvede biele. Z rastlín opäť machy a lišajníky. Krajina je počas celého roka pokrytá snehom a ľadom.
Vysoké pohoria – s rastúcou nadmorskou výškou sa mení teplota aj množstvo zrážok. Najvyššie časti pohorí sú pokryté večným snehom a ľadom.
 
PZ str. 52 – 53