MAT – 7., 8., 9. roč.

MAT 7.A, B:

1.Skontrolovať a opraviť DÚ podľa príloh: 7. AB PZ str. 115, 116, 117 – výsledky                                      

2. Napísat poznámky a naučiť sa: PZ strana 118  Kombinatorika. Metódy riešenia,  vypisovanie možností, stromový diagram, tabulková metóda,

metóda výpočtom, pravidlo súčtu a súčinu    

3. Riešiť úlohy z PZ :str. 119/1,2,3,4,5  str. 120/ 6,7,8,9  str. 121/11,12,13  

      riešenia mobilom odfotiť a poslať do 16.04.2021 na mail:  uciteljk@gmail.com

MAT 8.A: 

1. Napísať si poznámky z nového učiva a naučiť sa: Vzájomná poloha 2 kružníc, obvod  kruhu,  kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový odsek, medzikružie

  Učebnica 2. časť str.  107-111, pracovný list z prílohy: 8. A  PL kruh, kružnica 2

2. Riešte úlohy z učebnice:  str. 17/1 str. 18/8   str. 22/zostroj dotyčnice podla postupu (úloha č. 9 zo strany 21),  str. 109/6, str. 110/7

     Všetky riešené úlohy  mobilom odfotiť a poslať do 16.04.2021 na mail:  uciteljk@gmail.com         

 

MAT 9. A, B:  

1. Nové učivo je štatistika, úloha štatistiky, základné pojmy v štatistike PZ str. 104,  Učebnica Matematika 2. časť str. 84

2. Riešte úlohy: PZ str. 105/1,2,3, str. 106/4,5  učebnica str. 84/ 3  str. 85/4   str. 87/9

   Vypočítané úlohy  odfotiť  a  poslať do 16.04. 2021 na mail: uciteljk@gmail.com