MAT – 6.B, 7.A, 8.A,B

Úlohy z MATEMATIKY pre žiakov na týždeň od 30.3. do 3.4.2020

6.B:

– pracovný zošit Hravá matematika strana 111 – napísať si poznámky do zošitov a naučiť sa:  Výška trojuholníka, priesečník výšok, zhodnosť trojuholníkov, vety o zhodnosti trojuholníkov

– riešiť úlohy str. 114/8, 9, 10  a str. 116/14, 15

– skontrolovať správnosť riešenia z minulého týždňa podľa prílohy: 6.B – domáce úlohy riešenia

7.A

– učebnica pre 7. roč. 2. časť strana 131 – Trojčlenka a nepriama úmernosť 

– prepísať riešené úlohy str. 131/1 a 132/2 do zošitov 

– podľa postupu v predchádzajúcich úlohách  – riešiť úlohy str. 132/3, 4, 7, 8, a riešiť úlohy na strane 133/11, 12, 13, 14

8.A a 8.B

– kontrola a oprava domácich úloh z minulého týždňa podľa prílohy: 8. ročník riešenia domácich úloh z 23.-27.3.

– riešiť úlohy: 108/9, 10;   111/14, 15;  113/1, 3, 4  – pracovný zošit Hravá matematika

– Prepísať si poznámky a naučiť sa – Pracovný zošit strana 84: Kruh, Kružnica, Polomer kružnice, Priemer kružnice, Tetiva kružnice, riešiť úlohu str. 86/1

– Žiaci, ktorí nemajú pracovný zošit používajú Matematiku pre 8. roč. 2. časť – riešiť úlohy: 103/10; 104/11; 104/ 1,2; 106/13; Vypísať poznámky z témy Kružnica a kruh I strana 10 – 13  Matematika pre 8. roč. 2. časť