D.ú. 4.B

Posledný deň v škole ste dostali úlohy, ktoré treba vypracovať do 29.3.2020

Nasledujúce  úlohy sú na ďalší týždeň od 30.3. do  5.4.2020

 

SJL:  učebnica – prepísať poučku zo str.87, napísať si niektoré cvičenia zo str. 87 a 88.

Nechám na Vás , ktoré si vyberieteJ

Str. 89 – napísať poučku a napísať nejaké cvičenie z tejto strany.

Str: 90 – napísať poučku, str.91 – napísať poučku, napísať  rôzne cvičenia zo strán  90,91 a 92.

Rod, číslo a pád prídavných mien sa zhoduje vždy s podstatným menom pri ktorom sa nachádza. A podstatné mená sme už preberali, takže by Vám to nemalo robiť problémy.

MAT:

Ostáva všetko čo ste dostali posledný deň vyučovania plus pridajte k tomu opakovanie rímskych čísel.

 

PRI:  30.3.  SOVA LESNÁ –     

 patrí medzi stavovce. Vyskytuje sa  vo  dvoch  farebných  formách: sivej a hrdzavo hnedej. Je  to nočný  vták. Let má ľahký.

     Žije  v  zmiešaných i listnatých  lesoch. Hniezdi v dutinách stromov i v opustených hniezdach vrán a dravých vtákov, často i v skalnatých výklenkoch, dierach v komínoch a korunách stromov. Vzácnejšie sa objavuje i v okolí ľudských sídel. Mláďatá sa liahnu z vajec, je mäsožravec

Živí sa menšími živočíchmi (cicavcami, vtákmi, hrabošmi ,myšami, žabami a hmyzom).

PRE UŽITOČNOSŤ JE CHRÁNENÁ POČAS CELÉHO ROKA.

1.4.  VEVERICA STROMOVÁ

 • živí sa semenami, hubami, suchými plodmi – orieškami a drobnými živočíchmi,
 • predné zuby – rezáky má hlodavé, stále dorastajú, obrusuje si ich potravou,
 • žije na stromoch,
 • veľmi dobre a rýchlo sa šplhá a skáče po stromoch,
 • pri skákaní si udržuje rovnováhu huňatým chvostom.

 

SPOLOČENSTVO LÚK

Lúčne rastliny

Lúka je rastlinné spoločenstvo tráv a bylín, bez drevín.  Medzi lúčne rastliny patria: vlčí mak, zvonček konáristý, rumanček pravý, nevädza poľná, lipnica lúčna.

 

Nevädza poľná je  jednoročná liečivá rastlina so stonkou vysokou až 80 cm, stonka je často vetvená. Kvetné listy sú špicaté, široké asi 6 mm. Kvety sú modrofialové     v strede a výrazne modré na okrajoch.

 

VLA: 30.3.                  Rimavská Sobota s okolím

 

 • poloha: Rimavská kotlina,
 • zo severu ju ohraničuje Revúcka vrchovina, nad ňou Stolické vrchy a Národný park Muránska planina (všetko súčasť Slovenského Rudohoria),
 • rieka: Rimava, Muráň, Slaná,
 • obce:

–    Rimavská Sobota (blízko rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda),

 • Revúca (prvé slovenské gymnázium v Uhorsku),
 • Drienčany (fara P. Dobšinského, dnes Múzeum slovenskej rozprávky)

 

2.4.           ROŽŇAVA S OKOLÍM

 

 • poloha: Rožňavská kotlina,
 • ohraničená pohoriami:
 • Slovenský raj (S),
 • Slovenský kras (J),
 • Stolické vrchy (SZ),
 • Volovské vrchy (SV),
 • Jaskyne (UNESCO):
 • Dobšinská ľadová jaskyňa,
 • Domica,
 • Gombasecká jaskyňa,
 • Ochtinská aragonitová jaskyňa,
 • obce:

–    Rožňava (v minulosti ťažba zlata, striebra),

 • kultúrne pamiatky:
 • kaštieľ Betliar,
 • hrad Krásna Hôrka

 

Poznámky z prírodovedy a vlastivedy si prepíšte do zošitov a v rámci voľných chvíľ sa všetko naučíte.

Samozrejme nezabudnite veľa čítať a hlavne nahlas.