Krížom – krážom za pokladom

Išli sme krížom-krážom  a našli sme poklad.

3.B s pani učiteľkou PaedDr. K. Jánoškovou