Zmluvy

Por. č. Zmluvný partner Dokument
1. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
2. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
3. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
4. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
5. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
6. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
7. Mesto Levice Stiahnuť
8. Mesto Levice Stiahnuť
9. Mesto Levice Stiahnuť
10. Mesto Levice Stiahnuť
11. Mesto Levice Stiahnuť
12. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
13. Mesto Levice Stiahnuť
14. Mesto Levice Stiahnuť
15. Mesto Levice Stiahnuť
16. Mesto Levice Stiahnuť
17. Mesto Levice Stiahnuť
18. Adato Levice Stiahnuť
19. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
20. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
21. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
22. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
23. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
24. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
25. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
26. Istroenergo Levice Stiahnuť
27. Mesto Levice Stiahnuť
28. ZF Levice Stiahnuť
29. Bc. Juraj Klement Stiahnuť
30. Peter Nagy Stiahnuť
31. Fifty Five Levice Stiahnuť
32. ÚPSVaR Levice Stiahnuť
33. Štátny pedagogický ústav Bratislava Stiahnuť
34. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
35. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
36. Krajský šk. úrad Nitra Stiahnuť
37. KICKBOXING, Levice Stiahnuť
38. ADATO s.r.o., Levice Stiahnuť
39. Štefan Mikula, Ingrid Mikulová, Levice Stiahnuť
40. ÚIPŠ, Bratislava Stiahnuť
41. ÚPSVaR Levice Stiahnuť
42. KŠÚ Nitra Stiahnuť
43. Štefan Mikula, Ingrid Mikulová, Levice Stiahnuť
44. Iveta Trnkusová, Levice Stiahnuť
45. KICKBOXING, Levice Stiahnuť
46. KŠÚ Nitra Stiahnuť
47. KŠÚ Nitra Stiahnuť
48. Obvodný úrad, odbor školstva, Nitra Stiahnuť
49. Obvodný úrad, odbor školstva, Nitra Stiahnuť
50. Obvodný úrad, odbor školstva, Nitra Stiahnuť
51. Obvodný úrad, odbor školstva, Nitra Stiahnuť
52. Obvodný úrad, odbor školstva, Nitra Stiahnuť
53. Istroenergo Group a.s., Levice Stiahnuť
54. Bc. Juraj Klement Stiahnuť
55. Fifty FiveLevice Stiahnuť
56. Iveta Trnkusová, Levice Stiahnuť
57. KICKBOXING, Levice Stiahnuť
58. Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie Stiahnuť
59. Rodičovské združenie pri V.ZŠ Levice Stiahnuť
60. Štefan Mikula, Levice Stiahnuť
61. Okresný úrad Nitra Stiahnuť
62. Bc. Richard Zomborský Stiahnuť
63. SITA SUEZ Stiahnuť
64. Okresný úrad Nitra Stiahnuť
65. Okresný úrad Nitra Stiahnuť
66. Okresný úrad Nitra Stiahnuť
67. PPLA, s.r.o. Bratislava Stiahnuť
68. Peter Naď, Levice Stiahnuť
69. Istroenergo Group a.s., Levice Stiahnuť
70. ULTRASTAV s.r.o., Žiar nad Hronom Stiahnuť
71. Nitrianska komunitná nadácia, Nitra Stiahnuť
72. MVSR Bratislava Stiahnuť
73. D.Vízi, Levice Stiahnuť
74. Peter Naď, Levice Stiahnuť
75. MŠVVaŠ SR Bratislava Stiahnuť
76. KICKBOXING, Levice Stiahnuť
77. Šachový klub, Levice Stiahnuť
78. Iveta Trnkusová, Levice Stiahnuť
79. ÚPSVaR Levice Stiahnuť
80. KŠÚ Nitra Stiahnuť
81. Mgr. Marián Vajda, Levice Stiahnuť
82. MsÚ Levice Stiahnuť
83. Rodičovské združenie pri V.ZŠ Levice Stiahnuť
84. Rodičovské združenie pri V.ZŠ Levice Stiahnuť
85. Bc. Richard Zomborský Stiahnuť
86. Mira Office Levice Stiahnuť
87. KSU Nitra Stiahnuť
88. Rajo Bratislava Stiahnuť
89. Rajo Bratislava Stiahnuť
90. KSÚ Nitra Stiahnuť
91. Ing. Michal Bóna Levice Stiahnuť
92. Ladislav Tamáą Levice Stiahnuť
93. MPC Bratislava Stiahnuť
94. KSÚ Nitra Stiahnuť
95. Michal Pliąka Levice Stiahnuť
96. KsÚ Nitra Stiahnuť
97. Barbora Tobolářová Levice Stiahnuť
98. Datalan Bratislava Stiahnuť
99. Datalan Bratislava Stiahnuť
100. Rodičovské združenie pri V.ZŠ Levice Stiahnuť
101. Milan Hruška, Levice Stiahnuť
102. Fifty Five, Levice Stiahnuť
103. Kickboxing, Levice Stiahnuť
104. MUDr.A.Zlatnická, Levice Stiahnuť
105. Šachový klub, Levice Stiahnuť
106. Okresný úrad Nitra Z106
107. I.Trnkusová, Tlmače Z107
108. OZ SPECTRA, Galanta Z108
109. VALLIS-jazykové vzdelávanie s.r.o., Trnava Z109
110. ÚPSVaR Levice Z110
111. Okresný úrad Nitra Z111
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161. 

162.

163.

164.

165.

166.

167.

 

 

 

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

Prenájom bytu, Levice

Okresný úrad Nitra

Okresný úrad Nitra

Okresný úrad Nitra

Kick Box Levice

p. Tamás, Levice

p. Hudecová, Levice

p. Nagy

COOP Jednota Nadácia

Okresný úrad Nitra

Fifty Five, Levice

p. Ternovszká, Levice

Šachový klub, Levice

VALLIS, Trnava

Kick Box, Levice

p. Trnkusová, Tlmače

Nadácia Volkswagen Slovakia

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Min. vnútra Slovenskej republiky, OÚ Nitra

Min. vnútra Slovenskej republiky, OÚ Nitra

Mesto Levice

Min. vnútra Slovenskej republiky, OÚ Nitra

Min. vnútra Slovenskej republiky, OÚ Nitra

Karin Ternovszká

Fifty Five Levice

Min. vnútra, Okresný úrad Nitra

Mgr.M.Abaffyová

Odbor školstva

MV SR, OÚ Nitra

MV SR, OÚ Nitra

MV SR, OÚ Nitra

L. Tamáš

P. Brecska

Ing. Juraj Pitoňák

Šachový klub Levice

Ministerstvo vnútra SR

Nadácia Tesco

Ladislav Tamáš

Peter Brecska

Šachový klub Levice

Nadácia Pontis

Ladislav Tamáš

Karol Mok

Palas Levice

ZUŠ Levice

Nitrianska komunitná nadácia

ÚPSVaR Levice

SPy, o.z. Bratislava

Službyt Levice

CPP Levice

Obchodná akadémia Levice

Digitálna koalícia 

PoP 3

Gemini group s.r.o.

Z112

Z113

Z114

Z115

Z116

Z117

Z118

Z119

Z120

Z121

Z122

Z123

Z124

Z125

Z126

Z127

Z128

Z130

Z131

Z132

Z133

Z134

Z135

Z136

Z137

Z138

Z139

Z140

Z141

Z142

Z143

Z144

Z145

Z146

Z147

Z148

Z149

Z150

Z151

Z152

Z153

Z154

Z155

Z156

Z157

Z157

Z 158

Z160

Z161

Z162

Z163

Z164

Z165

Z166

Z167