Odberateľské faktúry

Por. č. Odberateľ Suma € Dokument
1. Krajský školský úrad Nitra 167,17 € Stiahnuť
2. Krajský školský úrad Nitra 107,74 € Stiahnuť
3. Krajský školský úrad Nitra 341,42 € Stiahnuť
4. Krajský školský úrad Nitra 191,26 € Stiahnuť
5. Krajský školský úrad Nitra 141,19 € Stiahnuť
6. Krajský školský úrad Nitra 109,15 € Stiahnuť
7. Krajský školský úrad Nitra 349,80 € Stiahnuť
8. Krajský školský úrad Nitra 97,49 € Stiahnuť
9. Krajský školský úrad Nitra 198,15 € Stiahnuť
10. Krajský školský úrad Nitra 835,12 € Stiahnuť
11. Krajský školský úrad Nitra 333,47 € Stiahnuť
12. Krajský školský úrad Nitra 141,91 € Stiahnuť
13. Krajský školský úrad Nitra 114,48 Stiahnuť
14. Krajský školský úrad Nitra 90,74 Stiahnuť
15. Krajský školský úrad Nitra 134,98 Stiahnuť