Zmena poskytovania dotácie na stravovanie

Vážení rodičia  od 1.8. 2021  končí  plošné poskytovanie dotácie  na podporu stravovacích návykov detí  v ZŠ  /obedy zadarmo/.

Od nového školského roku 2021/2022  bude mať nárok na dotáciu 

  1. dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  
  2. dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem  najviac vo výške životného minima  
  3. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku  ( „deti bez daňového bonusu  ‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  1. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi- potvrdenie vystaví ÚPSVaR /od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  2. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR / od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  3. podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. /odovzdať do schránky školy do 5.8.2021/ 

Formuláre boli deťom rozdané na konci školského roka.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

čestné vyhlásenie

V niektorých prípadoch môže rodič dostať aj daňový bonus aj obedy zadarmo. Výnimky sú tu:

daňový bonus