Žiaci našej školy budú súčasťou fašiangového sprievodu