ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 23. 4. 2021 (v piatok) od 14,00 – 18,00 hod. a 24. 4. 2021 (v sobotu) od 8,00 – 12,00 hod. v priestoroch základnej školy bez prítomnosti dieťaťa. Zákonný zástupca si prinesie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz a preukáže sa 7 dňovým negatívnym testom.

                                                                            Mgr. J. Kotrusová, RŠ