Vzdelávanie seniorov na vybraných ZŠ v meste Levice – základy IKT

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším pripravil MESTO LEVICE aktivitu pre našich seniorov, v rámci ktorej navštevujú našu školu a vzdelávajú sa v oblasti IKT.

Naši seniori sú počas vzdelávacej aktivity veľmi aktívni a rýchlo a ľahko si osvojujú základy práce s počítačom

                                                                                                            Mgr. Eva Miedzgová