Všestranná Michaela z V.ZŠ

Príchod dieťaťa na svet je obrovská radosť. Všetci si želajú ,aby bolo zdravé , šťastné , úspešné….V rozprávkach dobré sudičky nadelia do vienka zdravie, bohatstvo ,lásku…
Siedmačka Miška zo ZŠ Saratovská 43 dostala do vienka tiež toho veľa. Do čoho sa pustí – to zvládne! Nevzdáva sa, ide si za svojim. Je veľmi šikovná , tvorivá , úspešná v mnohých oblastiach. Keď som sa jej opýtala, ako to všetko zvláda, Miška odpovedala skromne, ale presvedčivo , že veľa číta , študuje rôzne odborné knihy, encyklopédie, venuje sa samoštúdiu ,ale nezabúda ani oddych , relax. Jej veľká záľuba je AIKIDO. V škole má rada matematiku. Rada rieši rôzne úlohy, rébusy, hlavolamy. Momentálne sa pripravuje na biologickú olympiádu.
Na škole podporujeme jej talent, venujeme sa jej nielen na vyučovacích hodinách . Jej posledný úspech v anglickom jazyku teší o to viac, že len jeden jediný bod ju delil o 1. miesto! Všetkým učiteľom, ale hlavne p. uč. ANJ Mgr. I. Maľovej, ktorá ju pripravovala urobila veľkú radosť. Tešili sme sa z jej úspechu – 2. miesta v okresnom kole olympiády z anglického jazyka.

Úspešnej Michalke želáme veľa zdravia , veľa ďalších úspechov a tvorivých nápadov.

Blahoželáme!