VEľká noc

Vážení zamestnanci školy, rodičia, žiaci a priatelia školy !

Prajem Vám príjemné strávenie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a životného optimizmu.

                                                                        Mgr. J. Kotrusová, RŠ