Ukončili sme školský rok 2019/2020

Dnes 30.6.2020 sme ukončili školský rok 2019/2020. 

Prajeme všetkým žiakom, rodičom i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné strávenie letných prázdnin hlavne v pevnom zdraví a tešíme sa spoločne na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021.

                                                                               Mgr. Júlia Kotrusová