TESTOVANIE ŽIAKOV KLOKTANÍM

Vážení rodičia ! 

V prípade, ak ste prihlásili svoje dieťa na testovanie PCR testami – kloktaním, oznamujeme Vám, že testovanie sa uskutoční

dňa 2.9.2021 od 8.15 hod. v ZŠ, Saratovská ul. 43 Levice.

Žiadame Vám, aby ste poskytli súčinnosť triednym učiteľom, zabezpečili včasný príchod žiaka do školy (hodinu pred testom sa neodporúča jesť, piť a umývať si zuby)  a svojmu triednemu učiteľovi poskytli svoju aktuálnu mailovú adresu a telefonický kontakt, na ktoré Vám bude odoslaný výsledok testu.

Odporúčania pre PCR testovanie kloktaním: Informačný list k testovaniu žiakov na školách – pre rodičov

                                                                                            Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ