SPOLU MÚDREJŠÍ 2

Prvý mesiac v škole  máme úspešne za sebou , žiaci si pomaly zvykajú na každodenné školské povinnosti. Prváci sa adaptujú na nové školské prostredie a majú za sebou tiež prvé školské úlohy.

Všetkým pedagógom na ZŠ Saratovská 43  záleží  , aby zo žiakov vyrástli úspešní mladí ľudia , s morálnymi kvalitami , s kladným vzťahom k prírode, k sebe samému i k iným ľuďom. Snažíme sa žiakom vytvárať čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, aby sa v škole cítili dobre , bezpečne.

 Nielen  Slovensko, ale celý svet  trápi a ohrozuje pandémia koronavírusu. Zaťažené je zdravotníctvo , ekonomika , ale v nemalej miere aj školstvo. Snažíme sa pomôcť deťom zvládnuť a osvojiť si  nové vedomosti , ale tiež doučiť a utvrdiť si vedomosti, ktoré sa snažili naučiť počas  dištančného vzdelávania. Nie každé dieťa  však malo optimálne podmienky na štúdium.

Hľadali sme spôsob, ako  žiakom pomôcť.   S nadšením sme  privítali správu, že naša škola  bola úspešná pri  posudzovaní žiadosti o rozvojový projekt Spolu múdrejší II. Do tohto rozvojového projektu sa prihlásilo bezmála 500 škôl, pričom najvýraznejšie boli zastúpené školy , ako tá naša, ktoré vzdelávajú  aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi. 

Cieľom tohto rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť  školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Vplyv školy na žiaka má viacero rozmerov. To, aká vládne atmosféra v triede, má priamy  vplyv na procesy učenia sa žiakov a vyučovanie, ovplyvňuje sociálne vzťahy, emócie, výsledky a celkovú úspešnosť žiaka. A to platí aj v prípade dištančného vzdelávania.

                                                                                           PaedDr. Iveta Žilková

Plagát vytvorený žiakmi 7. B – Martin Juhász, Michal Juhász

Plagát vytvorený žiačkami 8.A – Natália Janotková, Alexia Varannayová

Plagát vytvorený žiačkami 8.B – Natália Barancová, Viktória Zelenčíková