SLÁVNOSTNE SME UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK

Dňa 30. júna 2021 sme slávnostne ukončili šk. rok 2020/21.

Prajeme všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a rodičom príjemné strávenie letných prázdnin v zdraví.

                                                                    Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ