Slávnostne sme ukončili školský rok 2021/22

Dnes sme slávnostne ukončili šk. rok 2021/22. Odovzdali sme ocenenia pre „naj učiteľa“ a „naj žiaka“ a rozlúčili sa so žiakmi 9. ročníka, ktorí brány našej školy opúšťajú v ústrety stredoškolskému štúdiu.

Za celoročnú spoluprácu ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom i žiakom a prajeme všetkým leto plné slnka, radosti a pohody, aby sme sa v septembri vrátili do školských lavíc zdraví a plní elánu.

                                                                                Mgr. J. Mišíková, RŠ