Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci !

Dňa 5.9.2022 slávnostne otvoríme školské brány a vstúpime do školského roka 2022/23. Tešíme sa na všetkých žiakov.

Pred vstupom do školy je potrebné, aby každý žiak predložil Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné podať prostredníctvom Edupage, alebo v listinnej forme.

Zároveň Vás žiadame o preštudovanie materiálov v prílohe.

Želáme Vám príjemné strávenie posledných prázdninových dní a do nového školského roka veľa zdravia a chuti do práce.

                                                                                               Mgr. J. Mišíková, RŠ

16. marca 2020 – Základná škola Rovinka

Bezpríznakovosť

Pokyny pre zákonných zástupcov

Pokyny pre žiakov