školský vianočný turnaj vo florbale

Umiestnenie:
1. miesto – 9. B
2. miesto – 7.B
3. miesto – 9.A

4. miesto – 8.B
5. miesto – 6.B
6. miesto – 8A