Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na RZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2023 so začiatkom o 16.30 hod.

Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční dňa 26.1.2023 o 15.45 hod.

Tešíme sa Vašu účasť.