Robot Photon

Robot, ktorý   pomáha pri implementovaní zaujímavých vyučovacích hodín

Žijeme  v zložitej dobe.

Väčšina z nás sa určite teší z toho, že sa   deti vracajú späť do školských lavíc. Mnohé z nich sa tešili na klasické vyučovanie v triedach, na pani učiteľky, na svojich spolužiakov. Už niekoľko týždňov sa vzdelávali doma , školy postupne  prechádzali na dištančné vzdelávanie.

Učitelia  sa museli so vzniknutou situáciou vysporiadať  a nájsť spôsoby, ako budú svojich žiakov  vzdelávať.

Moderné technológie dnes majú veľkú silu,  zlepšujú život žiakom a ich učiteľom.  Novinkou na  slovenskom trhu je robot Photon, vytvorený najlepšími expertami a učiteľmi. Je to edukačný robot, ktorý pomáha učiteľom implementovať programovanie do moderného vzdelávania.

Dňa 21.4.2021 na ZŠ Saratovská 43  sa   žiaci tretieho a štvrtého ročníka oboznámili s činnosťou tohto šikovného robota   . Veľmi zaujímavou formou sa dozvedeli , ako taký robot pracuje. .Mohli si vyskúšať prácu s touto edukačnou pomôckou, kartičkami, so vzdelávacou podložkou.  Zvedaví ste , ako to   funguje? Potrebné  je otvoriť  si výukové scenáre , stiahnuť si aplikáciu, pripojiť robota a dobrodružstvo môže začať. Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich k učeniu sa novým technológiám. 

Tento múdry robot Photon predstavuje všetko, čo potrebujeme, aby sme pomohli dieťaťu urobiť prvé kroky v modernom svete plnom technológií

                                                                                     PaedDr. I. Žilková