Projekty, v ktorých pracujeme

Vďaka podpore MŠ SR, Úradu vlády SR, Plánu obnovy , Európskej únie a MPC naša škola bola podporená v projektoch: „Tréneri v škole“ a „Spolu múdrejší 2“. I naďalej pracujeme v projekte: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Vďaka vyššie uvedeným projektom dokážeme pre žiakov zabezpečiť kvalitnejšiu ale i zaujímavejšiu a zábavnejšiu formu výučba a poobedného doučovania.

Za podporu veľmi pekne ďakujeme.

                                                                                          Mgr. Eva Miedzgová

 

„Tréneri v škole“:

„Spolu múdrejší 2“