Prezentácie na tému: Zdravie a ľudské telo

V mesiaci december vyhlásil zdravotník ZŠ v spolupráci s vyučujúcimi BIO a INF súťaž o najlepšiu prezentáciu na tému: Zdravie a ľudské telo. Žiaci 7. ročníka vypracovali prezentácie, záverom bolo odprezentovanie svojej práce pred porotou.

Máme víťaza, srdečne blahoželáme.