OTVORILI SME ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Dňa 2.9.2021 sme slávnostne otvorili šk. rok 2021/2022.

Prajeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy najmä veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.

Veríme, že školský rok budeme prežívať prezenčnou výučbou.

                                                                                              Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ