Nové znenie školského semaforu

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti, že MŠ SR aktualizovalo Školský semafor. Jeho znenie nájdete v odkaze.

Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu farby okresu a s ňou súvisiace predkladanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti.

                                                                 Mgr. J. Mišíková, RŠ

Školský semafor

Bezpríznakovosť – 20558

Bezpríznakovosť – žiakBezpriznakovost (5)