Náučným chodníkom Horša

Dnes prešli žiaci 6.A, 7.A a 8.A pod vedením triednych učiteľov náučným chodníkom Horša.

Sprievod a odborný výklad zabezpečil Dr. Smatana a o občerstvenie a dopravu sa postaral MsÚ Levice. Dr. Smatanovi aj MsÚ Levice veľmi pekne ďakujeme za úžasný zážitok.

Žiaci a učitelia