Na potulkách levickými rybníkmi

Nielen dátum v kalendári , ale aj krásne slnečné počasie je dôkazom toho, že sa  blížia letné prázdniny. Oddych pre školákov,  dvojmesačné ničnerobenie. Dni voľna, kúpania , slnenia…

Obľúbeným miestom oddychu i prechádzok v našom  meste  sú určite Levické rybníky. Ide o oddychovú zónu a chránený areál na okraji mesta Levice.

Žiaci V.ZŠ na Saratovskej ulici 43 využili krásne slnečné počasie a dňa 17.6.2021 vyrazili na potulky týmto areálom. Sprievod im robil na slovo vzatý odborník v tejto oblasti zoológ RNDr Vladimír Smetana.

Naša škola už dlhé roky spolupracuje s Tekovským múzeom, žiaci  sa pravidelne zúčastňujú  na aktivitách a zaujímavých prednáškach , ktoré organizuje Tekovské múzeum.

Z rozprávania RNDr V.Smetanu sme sa dozvedeli , že  Levické rybníky sú unikátnou lokalitou bohatou na botanické a zoologické prvky.  Predstavil a porozprával  nám o mnohých druhoch vtáctva a rastlín ,ktorí sa nachádzajú v areáli rybníkov.

V areáli sa nachádzajú  aj informačné tabule, z ktorých  sme sa dozvedeli  zaujímavé informácie o vzniku rybníkov, o ich význame, ako aj o faune a flóre.

Počas letného obdobia sú levické rybníky obkolesené zeleňou, na hladine plávajú labute a nad hlavami  štebotá najrozmanitejšie vtáctvo. Všetci sa tešíme na leto. Využime  preto aj areál levických rybníkov.

                                                                                     PaedDr. Iveta Žilková