KRÁSNY DEŇ MATIEK

Pri príležitosti dnešného sviatku prajeme všetko len to najlepšie a najkrajšie našim mamičkám a babičkám.

V mene  zamestnancov a žiakov školy im prajeme pevné zdravie, lásku a pohodu v kruhu ich rodín.

                                                                                                        Mgr. J. Mišíková, RŠ