Fašiangy, turíce, Veľká noc ide …

Počas Fašiangu nie sú karnevaly na školách či skôlkach ničím výnimočným. Princezné, bojovníci, hrdinovia z rozprávok, zvieratá, príšery, či čokoľvek, čo vám len napadne, si dalo dňa 7. 2. 2018 stretnutie aj na V.ZŠ. Okrem zamaskovaných detí sa však brány ZŠ otvorili tradične aj pre rodičov, starých rodičov, súrodencov či rodiných známych. Na parkete sa tak spolu počas vtipov šaša Romana Mihálku zabávali celé generácie aj spolu s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami z ŠKD.
K zábave prispelo aj vystúpenie školských medailových Bubbles, rôzne súťaže či vtipné disciplíny.
Vecné ceny si odnieslo až 35 tých najkreatívnejších a najnápaditejších masiek aj súťaženiachtivých dobrovoľníkov.

Fotogaléria