Z medzinárodnej súťaže priniesli naše Bubbles V.ZŠ pre Levice Strieborné a bronzové medaily

Vďaka vybojovanej nominácii cez postupovú súťaž Showtime Levice 2017 sa naše Bubbles z V.ZŠ zúčastnili 28.6.2017 Medzinárodnej súťaže vo výrazových tancoch VIII. Stage European Dance and Song Championship v Budapešti a nevrátili sa na prázdno!


Čítaj viac…

Predstavujeme poslankyňu mestského parlamentu mladých v Leviciach

Dňa 1. 6. 2017 sa na Mestskom úrade v Leviciach konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení zástupcom základných a stredných škôl levických škôl do Mestského parlamentu mladých. Budúcich poslancov dekoroval primátor mesta Ing. Mišák za prítomnosti poslankyne Mgr. Gašparovej, ktorá desať rokov realizuje tento projekt a účasti poslancov mestského zastupiteľstva. Za našu školu osvedčenie prevzala Kristína Zlatnická z 8. A triedy, ktorá je predsedkyňou Školského parlamentu .

zlatnicka

Škola v prírode , na ktorú sa nezabúda…

Slovensko je krásna krajina. Krásna príroda, čarovné historické pamiatky, srdeční ľudia,  , jedinečný folklór….
Sme krajina malá rozlohou , ale veľkým bohatstvom.
O pravdivosti týchto slov sa presvedčili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka z V. ZŠ


Čítaj viac…

Poďakovanie pre 5. ZŠ

Poďakovanie zástupcu Špeciálnej základnej školy v Leviciach za zbierku vo forme vrchnáčikov pre Peťka. Poďakovanie patrí V. ZŠ, Saratovská ul. 43, v Leviciach.

poďakovanie 1 poďakovanie 2

Prázdninová kvapka krvi

kvapka 5 roc