Z každého úspechu našich žiakov máme obrovskú radosť.

V týchto marcových dňoch bolo dôvodov na radosť a úsmev na tvárach hneď niekoľko. Dňa 15. marca sa o veľký úspech postarali naše dievčatá – víťazky okresného kola vo volejbale v zložení: L. Kostolániová, V. Hudecová, D. Blahutová, K. Zlatnická, S. Chmelovičová, M. Laurincová, V. Vrecníková, K. Dombiová, N. Pásztorová.

Dievčatá statočne bojovali, čestne reprezentovali svoj okres na kraji v Nitre a získali krásne druhé miesto.
Čítaj viac…

Krajské kolo vo volejbale žiačok

KK volejbal žiačky

Zdravé Levice očami detí

diplom Patricia

Dňa 7. 3. 2017 sa vo vestibule polikliniky SANAT konalo vyhodnotenie a výstava výtvarnej súťaže pre deti materských škôl a I. stupňa základných škôl „Zdravé Levice očami detí“, ktorú už tradične organizuje MsÚ Levice.
Čítaj viac…

škola otvorená všetkým – reportáž

reportáž

Sme škola otvorená všetkým

Naša základná škola od 1. februára 2017 uskutočňuje národný projekt Škola otvorená všetkým. V rámci tohto projektu pôsobí na škole tím odborných zamestnancov zložený z pedagogických asistentov, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga, ktorí sa venujú prioritne žiakom zo SZP a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom projektu je implementovať do vyučovania model inkluzívneho  vzdelávania, ktorého podstatou je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér znemožňujúcich rovnocenný prístup k vzdelávaniu.
Čítaj viac…